Skumklodser

Plannja Skumklodser er en del af Plannjas tilbehørs-program.

Plannja Skumklodser bruges til tætning ved Plannjas tag- og facadeprofiler. Der findes skumklodser til de enkelte profiler til henholdsvis top og bund samt diverse inddæknings- og rygningsbånd.