Plannja C-profiler

C-profiler anvendes primært til enkeltspænd.

Af letbjælker findes også Z-profiler, som lægges i overlapsystem.