Plannja har flere metoder til hurtigt og billigt at renovere tag med eternitplader. Ved samtlige metoder fungerer det gamle tag som undertag. Du behøver altså ikke at rive det gamle tag ned, hvilket sparer tid og penge.

Plannja har to patenterede modeller, A og B, hvor de gamle eternitskruer anvendes til befæstelse af låsebeslag. Ved den tredje metode, C, monteres nye lægter, som fastgøres til spærene gennem eternitpladen.

Metode A


Det patenterede låsebeslag fastgøres til de gamle eternitskruer. Herpå fastgøres nye taglægter af træ. Passer til både tagstensprofiler og profilerede plader.

Renovering

Metode B 

Det patenterede låsebeslag fastgøres til de gamle eternitskruer. Plannja combilægte fastgøres derefter direkte i låsebeslaget. Metoden anvendes, hvor det nye tag er profilerede stålplader. 

Renovering

Metode C 

Metode C indebærer, at Z-stålrigler bores fast med skruer, direkte gennem eternitpladernes bølgebund. Ved renovering af ældre eternittage er det vigtigt at sikre sig, at eksisterende spær og lægter er af en ordentlig beskaffenhed.

Renovering