I Plannja fokuserer vi på tre værdiområder mod vores kunder.For det første skal vi fortsætte med at være den førende tagleverandør i materialekategorien tyndplader i stål. For det andet skal vi udvikle de mest energieffektive løsninger inden for rammerne for vores miljøcertificering. Og for det tredje skal vores kunderelationer præges af lokal og nært samarbejde. For at lykkes skal Plannjas engagement være kendetegnet af fleksibilitet og enkelthed i alt, hvad vi gør.